Vad vi gör.

UTBILDNING

Grund och fördjupning i lösningsfokuserat förhållningssätt och tekniker för ledare och medarbetare. Särskilda utbildningar i gruppledarskap. Möjlighet till specialinriktning mot exempelvis samverkan eller hälsofrämjande arbete.

HANDLEDNING & COACHNING

Enskild eller teamcoachning för ledare och medarbetare. Mentorcoachning i det lösningsfokuserade arbetssättet. Lösningsfokuserad metodhandledning särskilt till nytta för team att implementera eller förfina det lösningsfokuserade hantverket.

PROCESSLEDNING

Facilitering av team- och verksamhetsutveckling genom enskilda insatser eller i ett skräddarsytt processtöd över tid. Särskild metod för lösningsfokuserad uppföljning och självvärdering i syfte att främja effektiv, önskvärd utveckling framåt i projekt och ordinarie verksamheter.

Vi gör det med ett
lösningsfokuserat förhållningssätt.

Vi har det praktiskt offensiva arbetet i att inte ta omvägen via detaljanalys av problemen. Istället använder vi ett lösningsfokuserat förhållningssätt för en effektivare väg mot det som önskas, utifrån de resurser som är till hjälp. Arbetssättet är konkret och starkt fokuserat!

Det lösningsfokuserade coachande arbetssättet har sina rötter i Solution Focused Brief Therapy (SFBT). SFBT utvecklades vid Brief Family Therapy Centre i Wisconcin av Steve de Shazer, Insoo Kim Berg och deras kollegor.

Det som skiljer lösningsfokus från många andra samtalsmetoder är att lösningsfokus inte styrs av psykologiska teorier om hur människor fungerar eller om bakomliggande orsaker till problematik. Lösningsfokus handlar istället om hur människor, i samtal, skapar och förstår verkligheten och blir medvetna om vad de vill, sina resurser och konkreta steg mot önskad utveckling. Det kan kopplas till socialkonstruktionism och teorier om kommunikation snarare än till psykologi. Arbetssättet strävar efter att främja samarbetet i samtalet – samtalsalliansen.  Lösningsfokus kan praktiseras såväl i inbokade samtal som i ”korta möten i förbifarten”. Lösningsfokus ger möjlighet att ta tillfället i akt att enkelt och konkret skapa ett effektivt utvecklande möte.

Det centrala i samtalet är dialogen om vad som fungerar eller har fungerat tidigare i individens liv och hur den önskade framtiden ser ut. Ett lösningsfokuserat samtal kan påverka beteenden genom att individen kommer på vad hen kan göra mer av eller göra på ett annat sätt för att bygga sina egna lösningar. Det lösningsfokuserade samtalet fokuserar på att utforska individens egna ansträngningar och resurser, ta fram detaljerade beskrivningar av önskad framtid, ge bekräftelser och stärkande återkopplingar samt att planera konkreta små steg i önskad riktning. Arbetssättet appliceras med fördel också på team och organisationsnivå.

Lösningsfokus praktiseras bl.a. inom socialt arbete, skola, hälso- och sjukvård, hälsofrämjande arbete, missbruksvård och olika typer av terapeutiska områden exempelvis inom familjeterapi. Lösningsfokus används också inom organisationsutveckling, team och ledarskap och fascilitering av olika utvecklingsprocesser.

Det lösningsfokuserade förhållningssättet är praktiskt och bygger på erfarenheter av samtal med människor snarare än teorier. Inställ

Några vanligt förekommande grundantaganden i det lösningsfokuserade samtalsledarskapet kan summeras så här:

  • Detaljerade förståelser av “problemet” är vanligtvis sällan till hjälp för att komma till en lösning.
  • Förändring sker hela tiden. Fånga in och förstärk den förändring som är användbar.
  • Ta reda på vad klienten vill, jobba däråt och var öppen för att den önskvärda framtiden ändras, när personen upptäcker nya saker i livet.
  • Bygg på små förändringar i rätt riktning. Minimala förändringar i en del av individens liv kan ge stora förändringar i andra delar av livet.
  • Individen är expert på sitt eget liv och sitter inne med sina egna bästa lösningar och har potential att ta fram dem. Även om de just nu ligger gömda för både klienten själv och för dig.
  • Inget “problem” existerar med lika stark intensitet hela tiden. Vad händer när det inte är lika starkt närvarande? Vilka idéer att bygga vidare på finns där?

Grundprinciper i lösningsfokuserat arbetssätt, grundkälla Steve de Shazer:

  • Gör mer av det som fungerar!
  • Om det inte fungerar: gör något annorlunda!
  • Bevara det som är helt: om det inte är trasigt ha inte sönder det. I betydelsen av att inte gräva i underliggande problem och bakomliggande orsaker som kan få klienten att uppleva att problemet är större än vad det var när ni påbörjade samtalet.
  • Går det för långsamt: sänk farten! Om du känner att du blir otålig i ett samtal håller du troligtvis på att tappa samarbetet med den du samtalar med och behöver sakta ner, bekräfta och ställa lösnings- fokuserade frågor.

Sussan Öster

Jag samarbetar med utveckling mot det som individer, ledare, team och organisationer önskar, främst utifrån befintliga resurser. Min grund finns inom det hälsofrämjande synsättet med mastersexamen inom Folkhälsovetenskap och examen i friskvårdspedagogik samt kommunikation. Genom VITAL Goodsolution AB erbjuder jag olika typer av lösningsfokuserade insatser, utbildningar och även hälsofrämjande workshops! Under de senaste åren har vi växlat över till 90% digitala aktiviteter med överraskande stor förnöjsamhet från klienter och kunder.

Jag känner stor tacksamhet och stolthet över att under 26 år varit anställd inom Region Västmanland som metodutvecklare inom Folkhälsoområdet. Under de senaste åren har jag varit särskilt engagerad i Samordningsförbundsverksamhet och myndighetsgemensamma utbildningar, planerings- och uppföljningsprocesser.

För att praktiskt utveckla min kompetens I utvecklingsprocesser har jag certifierat mig som lösningsfokuserad coach genom Svensk Förening för Lösningsfokuserad Korttidsterapi och som Professional Certified Coach (PCC) genom International Coach Federation (ICF). Jag är också lärararutbildad i MI via Riskbruksprojektet, Folkhälsomyndigheten. Andra exempel på fördjupningar genom åren är: Grundkurs i Gestaltterapi, utbildning i Framtidsverkstadmetoden, Appreciative Inquiery samt SDI och feedback (via Strength Deployment Inventory). Jag är medlem i nätverk av lösningsfokuserade utbildare och praktiker världen över och utbildar mig ständigt mot nya insikter och ökad kompetens.

För att verkligen få känna tillfredsställelsen att dyka ner i detaljer och reflektion har jag under de senaste fyra åren skrivit en lösningsfokuserad metodbok och översatt och publicerat två grundböcker i lösningsfokuserad coachning skrivna av världsledande utbildare inom lösningsfokuserad coachning.

När du anlitar VITAL Goodsolution får du all erfarenhet men alltid modifierat enligt era behov. Varje uppdrag är unikt och stor vikt läggs på planering. För dig som önskar förlägga din utbildning eller verksamhetsutveckling som konferens med internat kan vi erbjuda en unik miljö med upp till 16 deltagare i magnifik miljö i Villa Puntinak på ön Brac i Kroatien. Mer info om platsen finner du här

böcker i eget förlag
3
timmars utbildning och processstöd med team och grupper under de senaste 10 åren
6000
års erfarenhet av utbildning och processledning varav 17 år explicit lösningsfokuserat
31

Böcker och publikationer.

Lösningsfokuserat förhållningssätt och tekniker integreras genom praktik i samtal och möten. Att läsa om lösningsfokus kan addera ytterligare till vår kompetens. Det finns många intressanta böcker på marknaden. Vi erbjuder tre olika böcker av lite olika karaktär. Samtliga passar bra som introduktionsböcker för dig som vill ändra och utveckla ditt sätt att leda samtal.

Spara, fyll i och maila din beställning till sussan@goodsolution.se!

SAMARBETE MED SAMORDNINGSFÖRBUNDET I VÄSTMANLANDS LÄN

VITAL Goodsolution samarrangerar och medverkar i konferenser, nätverksträffar, utbildningar mm med Samordningsförbundet i Västmanland. Klicka på knappen nedan för att ta del av innehållsrika dokumentationer!

Foto: Mia Björkström/Aimproduktion

Lösningsfokus i länet

Genom åren har vi också lagt ut glimtar från olika utbildningar på Facebooksidan som heter ”lösningsfokus i länet”. Titta gärna där om du vill bli inspirerad kring användbarhet och nytta av lösningfokus och exempel på vittnesmål från olika utbildningar som VITAL GoodSolution genomfört.

Referenser

"Det är helt otroligt hur mycket jag fick klart för mig på en timma. Jag fattar inte hur det gick till. Jag vill rekommendera alla ett sånt här samtal".
Enskild coachning
Företagsledare
”Jag gillar verkligen tempot, att det är så innehållsrikt utan att kännas forcerat. Verkligen valuta för tiden och späckat med bra verktyg, inspiration och att dagarna präglas av lösningsfokus IRL. Otroligt bra och varierat genomfört via Zoom. Utbildningsledaren kommer ut genom skärmen”
Utbildningsdeltagare
Dag 2 av 4 i Lösningsfokuserat teamledarskap
"Jag känner mig tryggare i att vara jag i samtalet. Det är en befrielse att släppa problemet!"
-
"Jag har fått upp ögonen för ett annat sätt att tänka i möten. Både med mina medarbetare och i samverkan."
Utbildningsdeltagare
Dag 1 i Grundutbildning
"Generöst klimat, varmt, proffsigt och personligt. Och vilket värdskap - alla i gruppen kom till sin rätt genom ditt värdskap, kunskap och engagemang!"
Utbildningsdeltagare
Dag 2 i Grundutbildning

LÖSNINGSFOKUS SOM EN METOD FÖR ATT PRATA EKONOMI

UR Samtiden – Fördjupad samverkan mot överskuldsättning. Föreläsning – 11 min.

Det gäller att se lösningarna och inte fokusera på problemen. Region Västmanland  och Samordningsförbunden i Västmanland har tagit fram särskilda samtalskort för att förbättra och förenkla arbetet med de överskuldsatta. Sussan Öster berättar om arbetet. Inspelat den 16 maj 2019 på Nalen, Stockholm. 

Arrangör: Konsumentverket

KONTAKT

Sussan Öster

VITAL Goodsolution AB
Org.nr: 559041-3687

+46(0)70-552 41 21

MEDLEM I

MER FRÅN GOODSOLUTION